O mne

Úspešne som ukončila magisterské štúdium personálneho manažmentu na sociálnej fakulte a študovala som magisterský obor psychológie na filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Už počas štúdia som pracovala v korporátnom prostredí a do dnes som si prešla viacerými pozíciami ako projektová manažérka alebo recruiter a poradca v oblasti HR v medzinárodných IT firmách.

Verím, že tajomstvo úspešného, šťastného a naplneného života je stanovenie si správnych motivujúcich cieľov a práca na ich naplnení.

Okrem skúseností z komerčného prostredia pôsobím aj ako certifikovaná lektorka jógy, ktorá svoju životnú cestu stavia na hľadaní rovnováhy medzi telom a dušou.